Cửa hàng

MỨC GIÁ

Áp Lực

Kích Thước

Que Hàn

Độ Dài

Động Cơ

Công suất

Dung tích

Chất Liệu Màng Bơm

Chất Liệu Thân

Cột Áp

Độ Cao Đẩy Tối Đa

Độ Sâu Hút Tối Đa

Đường Kính Hạt

Thương hiệu

Đường Đi Đến VINAFACO

Vinafaco Trên Facebook