Đá Cắt Sắt SUMO 105mm

Đường kính ngoài
: 105mm
Đường kính trong
: 16mm
Độ dày
: 1.2mm
Liên hệ: 0356 330 999

Mô tả

Đá Cắt Sắt SUMO 105mm

Thương hiệu: SUMO

Đường kính ngoài: 105mm

Đường kính trong: 16mm

Độ dày: 1.2mm

Đá Cắt Sắt SUMO 105mm

Đá Cắt Sắt SUMO 105mm