Máy Bơm Nước

MỨC GIÁ

Công suất

Lưu Lượng

Độ Cao Đẩy Tối Đa

Độ Sâu Hút Tối Đa

Đường Kính Hạt