Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFACO

Địa chỉ cửa hàng: Chợ Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:0356 330 999

Email:vinafaco.vn@gmail.com

Website:https://vinafaco.vn