may nen khi day dai gia re

MỨC GIÁ

Công suất

Dung tích

Đường Kính Hạt