may nen khi day dai

MỨC GIÁ

Công suất

Dung tích

Đường Kính Hạt