oshima

MỨC GIÁ

Kích Thước

Độ Dài

Động Cơ

Công suất

Lưu Lượng

Dung tích

Độ Cao Đẩy Tối Đa

Độ Sâu Hút Tối Đa

Đường Kính Hạt